Απάντηση Αλέξη Πολίτη στην επερώτηση της παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση για το αγρόκτημα στο Ερατεινό

Ημ/νία

Σε συνέχεια επερώτησης της παράταξης Περιφερειακή Σύνθεση στις 31-07-2023 και κατόπιν προφορικής εντολής του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη, διενεργήθηκε αυθημερόν αυτοψία από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καβάλας στο αγρόκτημα Ερατεινού για έλεγχο ρύπανσης εδάφους και νερού άρδευσης.

Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο προϊστάμενος του Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσούπολης κ. Καλτάκης Ιωάννης για την υπόδειξη του σημείου.
Στο επίμαχο αγροτεμάχιο είχε διενεργηθεί διάθεση του υγρού κλάσματος του χωνεμένου υπολείμματος από την παρακείμενη μονάδα παραγωγής βιοαερίου για τη λίπανση του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με την περιβαλλοντική άδεια της μονάδας. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο προϊστάμενος του Τ.Ο.Ε.Β.
Το αρδευτικό κανάλι που διατρέχει τη βόρεια πλευρά του αγροτεμαχίου είναι τσιμέντινο και στεγανό και ο πυθμένας του είναι σε ύψος 0,5-1,0 μ πάνω από τη στάθμη του εδάφους του αγροτεμαχίου.

Υπάρχει ανάπτυξη αλγών εντός του καναλιού, ωστόσο το νερό είναι άοσμο και διαυγές, χωρίς ενδείξεις ρύπανσης, τόσο στο κανάλι, όσο και στο φρεάτιο στο οποίο εκρέει. Ελήφθη δείγμα νερού για ανάλυση στο κατάντη τμήμα του καναλιού και αναμένονται τα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.
Τόσο στη διώρυγα Α, η οποία τροφοδοτεί το αρδευτικό δίκτυο από τον ποταμό Νέστο, όσο και στο αποστραγγιστικό κανάλι Ερατεινού, το νερό ήταν άοσμο και διαυγές χωρίς ενδείξεις ρύπανσης και χρωματισμού.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τ.Ο.Ε.Β. πραγματοποιούνται περιοδικοί καθαρισμοί των καναλιών, οπότε είναι αναπόφευκτη η διαταραχή του ιζήματος, η οποία μέσω των αντλιοστασίων διασπείρεται στο δίκτυο καναλιών προκαλώντας κατά διαστήματα χρωματισμό του νερού άρδευσης.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα