Με την υπ’ αριθ. 16/19/25-7-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και μετά το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας για την πεζοδρόμηση της οδού Εθνικής Αντίστασης, σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει άρση πεζοδρόμησης της ανωτέρω οδού, ενόψει την διοργάνωσης του «SUMMER SHOPPING NIGHT», στις 22 Αυγούστου 2023,