Στις 24/11/23 και 25/11/23 θα πραγματοποιηθούν επείγουσες εργασίες, εκσκαφής, εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και επίχωσης, επί της οδού 7ης Μεραρχίας 13 και Ζαλόγγου 21.