Ανακοινώνεται ότι λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης της περιοχής ΔΕΠΟΣ θα διακοπεί η παροχή νερού τη Δευτέρα 13-05-2024 από ώρα 20:45 έως την αποκατάσταση της βλάβης στην περιοχή ΔΕΠΟΣ.
Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.
Ο Διευθυντής
Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.