Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Καβάλας (13-29/3/2024)

Ημ/νία

Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από την Τετάρτη 13/03/2024 έως και την Παρασκευή 29/3/2024 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00.

Δικαιούχοι

1️⃣ Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
🔸️Έλληνες καθώς και υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. που είναι ταυτόχρονα και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καβάλας.
🔸️Νόμιμα διαμένοντες στην ημεδαπή πολίτες 3ων χωρών που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Καβάλας, διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2️⃣ Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα, σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που οι αιτούντες αντιμετωπίζουν.

Δικαιολογητικά

🟦 Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

🔵 ️️Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
🔹️Αίτηση του ενδιαφερομένου, που χορηγείται από τα εν λόγω γραφεία και υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.
🔹️Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (ΚΑΙ των συνοικούντων).
🔹️ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
🔹️ Αντίγραφο λογαριασμού επιχείρησης παροχής ρεύματος ή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ή τηλεφωνίας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
🔹️Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – έντυπο Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών ΚΑΙ των συνοικούντων σε περίπτωση που φιλοξενούνται από τον υποψήφιο δικαιούχο.
🔹️Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν. 4223/2013 – ΕΝΦΙΑ (όπου να φαίνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας) .

🔵 Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:
🔹️ Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (για όλα τα μέλη του νοικοκυριού). Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας και μη λήψης επιδόματος ανεργίας.
🔹️Πιστοποίηση αναπηρίας από 67% και άνω, όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία.
🔹️Οιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

💠 Αυτονόητο είναι πως τα στοιχεία των αιτούντων αλλά και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα διαχειρίζονται μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του αρμοδίων υπηρεσιών Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δεσμευόμενα για την τήρηση του απορρήτου .

Εισοδηματικά κριτήρια

🟥 ️Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

🔺 ️Μεμονωμένο άτομο – εισοδηματικό όριο 3.600 €
🔺 ️Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος – εισοδηματικό όριο 4.800 €
🔺 ️Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη – εισοδηματικό όριο 5.400 €
🔺️ Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη – εισοδηματικό όριο 6.000 €
🔺️ Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη – εισοδηματικό όριο 6.600 €
🔺️ Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη – εισοδηματικό όριο 7.200 €

❗Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αιτήσεις

📃 Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου στο γραφεία 374, από το πρώην Δημαρχείο Δήμου Φιλίππων (Κοινωνικό Παντοπωλείο στις Κρηνίδες) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

☎️ Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καβάλας στο τηλέφωνo 2513.503.374
◾Στο γραφείο 374 στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Καβάλας)
◾Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στις Κρηνίδες (πρώην Δημαρχείο Δήμου Φιλίππων), για τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα