Επίδομα ρεύματος Ποιοι θα έχουν «δεύτερη ευκαιρία»

Ημ/νία

«Δεν τραβάει» το επίδομα ρεύματος που εδώ και κάμποσες ημέρες έχει «σκαλώσει» στα επίπεδα των 435.000 αιτήσεων, όταν η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας υπολόγιζε τους δυνητικούς δικαιούχους σε 1,2 εκατ.: Παρόλα αυτά έχει δοθεί παράταση στην διαδικασία η οποία θα «τρέχει» μέχρι τις 5 Φεβρουάριου, μέσω του myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να γλιτώσουν ως και 480 ευρώ από τον λογαριασμό ρεύματος του α’ τριμήνου της χρονιάς.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η εν λόγω έκτακτη ενίσχυση αφορά όσους ζεσταίνονται με ρεύμα, δηλαδή όσους χρησιμοποιούν air condition, ηλεκτρικές σόμπες, κ.ά., αλλά ως τώρα η ανταπόκριση δεν είναι η αναμενόμενη. Ίσως κάποιοι από τους λόγους του περιορισμένου ενδιαφέροντος –σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις- να είναι οι εξαιρέσεις, αφού δεν μπορούν να το διεκδικήσουν όσοι είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο ή έχουν εισπράξει επίδομα θέρμανσης ή επαγγελματίες που υπερβαίνουν συγκεκριμένα επίπεδα τζίρου.

Ποιοι εξαιρούνται της ενίσχυσης

Εδώ βεβαίως πρέπει να σημειωθεί ακόμη, πως δεν πρόκειται για ένα ποσό που μπαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά για έκπτωση από τον λογαριασμό ρεύματος μηνών Ιανουαρίου – Μαρτίου. Η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης με ηλεκτρισμό, λοιπόν, αφορά σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη, είτε μισθώνεται, είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).
Εξαιρούνται από τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό οι δικαιούχοι:

α) επιδόματος θέρμανσης άλλων πηγών (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.), στους οποίους έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις που υπέβαλαν για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024, όπως και

β) του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).
Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

Ποια είναι τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν έκτακτη ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου (1.1.2024 έως 31.3.2024). Το ποσό χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.
Για τον σκοπό αυτόν αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτηρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

Τα κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης είναι εξαιρετικά διευρυμένα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, να ανέρχεται:

έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο
έως 29.000 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ποιοι θα έχουν «δεύτερη ευκαιρία»

Όπως και στο επίδομα θέρμανσης, έτσι και εδώ υπάρχει η δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας». Με βάση τα όσα προβλέπονται στην απόφαση, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης προς την Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Μητρώο και Επικοινωνία (επιλογή «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ», θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης») μέχρι την 15η Ιουλίου 2024, στην οποία τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

Για τα αιτήματα επανεξέτασης επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και όπου απαιτείται, προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων διαφορετικά διαβιβάζουν τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα