Σήμερα πραγματοποίησα την υπόσχεση που είχα δώσει προεκλογικά για επίσκεψη και ενημέρωση στην Πυροσβεστικη Υπηρεσία Χρυσούπολης. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και την ενημέρωση τον Υποδιοικητη κ. Ευθύμιο Κουτσογιαννη και τους συναδέλφους του. Χρέος μας να φροντίζουμε πάντα για την άρτια στελέχωση της Υπηρεσίας και τις καλές συνθήκες εργασίας των ανθρώπων που δεν διστάζουν να δίνουν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.