Ευρεία σύσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια

Ημ/νία

Ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή.
Η σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, της επιτελικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.
Ο κ. Μέτιος ζήτησε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας να δοθεί προτεραιότητα στη δρομολόγηση των αντιπλημμυρικών έργων σε σχέση με άλλα έργα, με βάση και τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε:

 1. Να αυξηθούν οι πόροι σε συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία κρίθηκε ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον εργασίες και να δεσμευτούν πόροι για νέα έργα.
 2. Να υπάρξει υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την καταγραφή και την προτεραιοποίηση των έργων πρόληψης που πρέπει να γίνουν στις περιοχές του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
  Στη σύσκεψη εξετάστηκε επίσης η πορεία εξέλιξης όλων των αντιπλημμυρικών έργων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της Διοίκησης της Περιφέρειας και εκτελούνται.
 3. ΠΕ Έβρου
  ✓ Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων, π/υ 2,4 εκ. € (εκτελείται).
  Για επιπλέον εργασίες στο έργο αυτό αυξάνουμε τους πόρους κατά 500.000 €.
  ✓ Συντήρηση αναχωμάτων του ποταμού Έβρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, π/υ 1,3 εκ. € (εκτελείται)
  ✓ Συντήρηση αναχωμάτων ρέματος Μάνθειας, π/υ 3,3 εκ. € (δημοπρατήθηκε)
  ✓ Ενίσχυση αντιπλημμυρικής προστασίας κάμπου Τυχερού – Φυλακτού – Θυμαριάς, π/υ 3,3 εκ. € (εκτελείται).
  Για επιπλέον εργασίες στο έργο αυτό υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο για αύξηση των πόρων κατά 700.000 €.
  ✓ Παρεμβάσεις στα ρέματα Ιτέας, Τριφυλλίου και Καβησού, π/υ 1,3 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Αποκατάσταση αναχωμάτων από τις πλημμύρες του 2021 στο νότιο Έβρο, π/υ 4,2 εκ. € (εκτελείται).
  Για επιπλέον εργασίες στο έργο αυτό αυξάνουμε τους πόρους κατά 1,1 εκ. €.
  ✓ Αποκατάσταση αναχωμάτων από τις πλημμύρες του 2021 στο βόρειο Έβρο, π/υ 4,1 εκ. € (εκτελείται)
  ✓ Αποκατάσταση ζημιών αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1-Α12 περιοχής Ερυθροποτάμου, π/υ 2,13 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Ενίσχυση αντιπλημμυρικών δομών στην περιοχή της Ορεστιάδας, π/υ 1,7 εκ. € (εκτελείται)
  ✓ Παρεμβάσεις ενίσχυσης στο ανατολικό ανάχωμα του ποταμού Άρδα στην περιοχή Ρυζίων – Καστανεών, π/υ 1,5 εκ. € (εκτελείται)
  ✓ Συντήρηση αναχωμάτων Βόρειου Έβρου, π/υ 5,8 εκ. € (δημοπρατήθηκε)
  ✓ Τεχνική υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο για την προτεραιοποίηση των έργων πρόληψης που πρέπει να γίνουν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, π/υ 37.000 €
  ✓ Σχεδιάζουμε τη συντήρηση του αναχώματος από το Ορμένιο μέχρι τα Μαράσια
 4. ΠΕ Ροδόπης
  ✓ Αποκατάσταση αναχωμάτων από τις πλημμύρες του 2021 (Σαλμώνη, Στρύμη, Βέννα, Ξυλαγανή, Μαυρομάτι, Σκάλωμα, Λοφάριο), π/υ 3,7 εκ. € (εκτελείται)
  Αυξάνουμε τη δέσμευση πόρων για τα δύο παρακάτω έργα:
  ✓ Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών, π/υ 1,1 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Καθαρισμός Τραύου, π/υ 830.000 € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Δεσμεύουμε πόρους για το έργο της αποκατάστασης της ροής του ποταμού Λίσσου στη θέση Σκάλωμα και συντήρησης αναχωμάτων, π/υ 1,2 εκ. €
  ✓ Μελέτη για την αποκατάσταση του αναβαθμού στον ποταμό Κομψάτο, π/υ 120.000 € (εκπονείται)
  Η μελέτη οδηγεί σε έργο π/υ 4 εκ. €
  ✓ Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Ανατολικού Τμήματος Ν. Ροδόπης, π/υ 1,6 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Μελέτη για την κατασκευή νέας γέφυρας στην περιοχή Ιμέρου Γλυφάδας, π/υ 370.000 € (εκπονείται)
  ✓ Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίων στην περιοχή της Σάλπης, εκτιμώμενος π/υ 200.000 €
  Σχεδιάζουμε τη χρηματοδότηση του παρακάτω έργου από το νέο ΕΣΠΑ:

✓ Οριοθέτηση Βοσβόζη, τρελοχειμάρρου και αντιπλημμυρικά έργα, π/υ 6,6 εκ. €

 1. ΠΕ Ξάνθης
  ✓ Αυξάνουμε τη δέσμευση πόρων για μίσθωση μηχανημάτων από 700.000 € σε 1,5 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Μελέτη αποκατάστασης ανατολικού αναχώματος Νέστου, π/υ 37.200 € (ολοκληρώθηκε)
  και οδηγεί στο ακόλουθο έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ:
  ✓ Ενίσχυση του ανατολικού αναχώματος του ποταμού Νέστου και αντιπλημμυρική προστασία των παρανέστιων περιοχών, π/υ 3,5 εκ. €
  ✓ Μελέτη για την οριοθέτηση – διευθέτηση του χειμάρρου Λασπία, π/υ 300.000 € (δημοπρατείται άμεσα)
  ✓ Μελέτη για τη σύνταξη μητρώου ρεμάτων της ΠΕ Ξάνθης, π/υ 250.000 € (δημοπρατείται άμεσα)
  ✓ Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων, π/υ 3,1 εκ. € (ολοκληρώθηκε)
  ✓ Διευθέτηση του χειμάρρου Κόσυνθου από τη γέφυρα Πηγαδίων μέχρι τη γέφυρα Πολυσίτου, π/υ 7,8 εκ. € (εκτελείται)
  ✓ Δεσμεύουμε πόρους 37.000 € για την επικαιροποίηση μελετών που θα οδηγήσει σε έργο (από την πόλη της Ξάνθης μέχρι τη γέφυρα Πηγαδίων) με το οποίο θα ολοκληρωθεί η βελτίωση της διευθέτησης του χειμάρρου Κόσυνθου
 2. ΠΕ Καβάλας
  ✓ Δεσμεύουμε πόρους 1,1 εκ. € για έκτακτες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που επλήγησαν
  ✓ Καθαρισμός ρεμάτων, π/υ 1,1 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου, π/υ 245.000 € (ολοκληρώθηκε)
  ✓ Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου, π/υ 1,6 εκ. € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Έργα καθαρισμού της κεντρικής τάφρου Τεναγών Φιλίππων, π/υ 1,3 εκ. € (εκτελείται)
  ✓ Μελέτη για τη διευθέτηση του κεντρικού ρέματος στην παραλία Οφρυνίου, π/υ 450.000 € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση του αντιπλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή του Νέστου, π/υ 37.000 €
  ✓ Μίσθωση μηχανημάτων στις πλημμύρες, π/υ 300.000 € (ολοκληρώθηκε)
 3. ΠΕ Δράμας
  ✓ Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των Χειμάρρων Λευκογείων – Ρυσοκέφαλου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, π/υ 500.000 € (εκτελείται)
  ✓ Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Βαθυτόπου – Κάτω Βροντούς – Κάτω Νευροκοπίου, π/υ 800.000 € (υπογράφεται η σύμβαση)
  ✓ Δεσμεύουμε πόρους ύψους 200.000 € για τον καθαρισμό καταβοθρών στο αγρόκτημα του οικισμού Οχυρού
  ✓ Καθαρισμός χειμάρρου Δοξάτου από ιρλανδική διάβαση Αδριανής μέχρι Γέφυρα Δοξάτου, π/υ 500.000 € (ολοκληρώθηκε)
  ✓ Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου, π/υ 500.000 € (εκτελείται)
  ✓ Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του Χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας, π/υ 500.000 € (δημοπρατήθηκε)
  ✓ Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του Χειμάρρου Δοξάτου (από τη γέφυρα Δοξάτου μέχρι το Νεροφράκτη), π/υ 800.000€ (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Μελέτη για τη διευθέτηση του χειμάρρου Δοξάτου από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού Δράμας – Καβάλας μέχρι το Νικηφόρο, π/υ 1 εκ. € (δημοπρατείται άμεσα)
  ✓ Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του Χειμάρρου Δράμας (από τα γραφεία Λαζαρίδη μέχρι τα Κουδούνια), π/υ 500.000 € (υπό δημοπράτηση)
  ✓ Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι την σωληνωτή διάβαση), π/υ 4,2 εκ. € (υπό δημοπράτηση).
  Σχεδιάζεται η επόμενη φάση του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ:

✓ Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από τη σωληνωτή διάβαση μέχρι το δρόμο Δράμα – Θεσσαλονίκη), εκτιμώμενου π/υ 6 εκ. €

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα