Η επιχείρηση Μητρούσης, Ευρωπαϊκός Φορέας Γεωργικών Συμβούλων, θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ 1453 εξειδικευμένες συμβουλές στους Aγρότες της Περιφέρειας ΑΜΘ

Ημ/νία

Μέσω του μέτρου 2.1 που αφορά την υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και γεωργών για την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η επιχείρηση Μητρούσης θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ 1453 εξειδικευμένες συμβουλές στους Aγρότες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το μέτρο αυτό ενθαρρύνει τους γεωργούς να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές που προωθούν την αειφορία, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαχείριση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του μέτρου 2.1 περιλαμβάνουν την εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, την προώθηση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθηση της πολυλειτουργικότητας της υπαίθρου.

Συνολικά, το μέτρο 2.1 αποσκοπεί στην ενίσχυση της γεωργίας και της υπαίθρου μέσω της προώθησης βιώσιμων πρακτικών και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των γεωργών και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, στον αγώνα ρίχνονται οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι της επιχείρησης Μητρούσης.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι είναι οι επιστήμονες της επιχείρησης που παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές και υποστήριξη σε αγρότες και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο ρόλος τους είναι να βοηθήσουν τους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγή τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να μειώσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι έχουν εμπειρία και γνώση σε διάφορους τομείς της γεωργίας, όπως η καλλιέργεια των φυτών, η διαχείριση του εδάφους, η επιλογή των σπόρων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η αποθήκευση και η διαχείριση των αποβλήτων. Μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές για την εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής και την τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τη γεωργία.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι συνεργάζονται στενά με τους αγρότες, επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις τους, αξιολογούν τις ανάγκες τους και παρέχουν ατομικές λύσεις και συμβουλές που ταιριάζουν στις συγκεκριμένες συνθήκες και απαιτήσεις του κάθε αγρότη. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση και ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες στη γεωργία.

Ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων είναι κρίσιμος για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και τη διασφάλιση της τροφικής ασφάλειας. Με την εμπειρία και τη γνώση τους, μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η αύξηση της ζήτησης για τρόφιμα και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Καλούνται οι αγρότες της περιφέρειας που θα ήθελαν να λάβουν αυτές της ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές μέσω του μέτρου 2.1 να επικοινωνήσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης 2510 23 21 91. έως 30/9/2023

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα