Τιμούμε σήμερα αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στον φασισμό και στον κατακτητή ώστε να μπορούμε εμείς να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία…Στο μέλλον αυτό εύχομαι να πορευθούμε με την ενότητα που οι καιροί το απαιτούν ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Ελευθερών Χρήστος Πριονίδης