Αγαπητοί φίλοι!!

Θερμή παράκληση οποίος φίλος φίλη έχει ομάδα Α Β θετικό η αρνητικό συμπολίτης μας χρειάζεται αιμοπετάλια επείγον!!!

Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 6975529468!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!!!