Market Pass: Σε ποιες περιπτώσεις δέχεται αιτήσεις η πλατφόρμα από σήμερα – Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση

Ημ/νία

«Αυτόματα» θα πάρουν τα χρήματα του Μarket Pass όλοι οι «παλιοί» δικαιούχοι χωρίς να χρειαστεί να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, εκτός αν έχουν συγκεκριμένο λόγο για να το… πράξουν. Ουσιαστικά η πλατφόρμα υποδέχεται αιτήσεις σε τρεις περιπτώσεις: Από «παλιούς» δικαιούχους είτε αν θέλουν να αλλάξουν τρόπο καταβολής της ενίσχυσης, είτε αν έχει μεταβληθεί ο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους και από «νέους» που δεν πήραν την ενίσχυση στον προηγούμενο κύκλο.

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 600 εκατ. ευρώ – «Ναι» στο επίδομα προσωπικής διαφοράς, τέλος το Market Pass
Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Οι «νέοι» που θα κάνουν αίτηση για να λάβουν τα χρήματα τώρα θα πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια που θα «τσεκαριστούν» βάσει των φορολογικών τους δηλώσεων για το 2022.

Market Pass 2: Ποιοι θα το λάβουν αυξημένο – Αναλυτικά τα ποσά για τους δικαιούχους
Ακόμη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν συγκεκριμένα περιουσιακά όρια, με την συνολική αξία της ακίνητής τους περιουσίας η οποία λαμβάνεται υπόψη να προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023.

Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το Market Pass2

Τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να τα πληρούν και οι «παλαιοί» δικαιούχοι, μόνον που εδώ ο έλεγχος θα γίνει «εσωτερικά» από το σύστημα, καθώς τα στοιχεία τους υπάρχουν από την αίτηση του προηγούμενου κύκλου: Εάν κάποιοι εξ’ αυτών διαπιστωθεί πως τα υπερβαίνουν (πχ αυξήθηκαν σημαντικά τα εισοδήματά τους) τότε «αυτόματα» θα μείνουν εκτός του νέου κύκλου ενισχύσεων.

Προσοχή! Τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα το Market pass ή τα αναδρομικά
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167) ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.
Οι έγγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
Το ύψος της ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους είναι έως 250.000 ευρώ και για τους έγγαμους έως 400.000 ευρώ.
Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Ποιοι μένουν «αυτόματα» εκτός της ενίσχυσης

Εξαιρούνται ευθύς εξαρχής από τη χορήγηση της ενίσχυσης:

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 ότι φιλοξενούνται.
Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2022.
Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως και την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022.
Ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» το νέο Market Pass

Και μια λεπτομέρεια: Οι «παλιοί» δικαιούχοι εάν είχαν πάρει την προηγούμενη ενίσχυση μέσω τραπεζικού λογαριασμού και τώρα θελήσουν η καταβολή των ποσών που τους αναλογούν να γίνει σε άυλη κάρτα θα λάβουν το 100% της ενίσχυσης και όχι το 80%!

Με άλλα λόγια θα πάρουν «φουσκωμένο» κατά 20% ποσό… δια της πλαγίας!

Τα ποσά που χορηγούνται στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει άυλη κάρτα είναι τα εξής:

22 ευρώ σε ένα μονομελές νοικοκυριό
32 ευρώ σε ένα ζευγάρι χωρίς τέκνα
32 ευρώ σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
42 ευρώ σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
42 ευρώ σε ένα ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο
52 ευρώ σε ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα
62 ευρώ σε ένα ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα
72 ευρώ σε ένα ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
Τα προαναφερόμενα ποσά εάν επιλεγεί η καταβολή του market pass σε τραπεζικό λογαριασμό μειώνονται κατά 20%.

Οι «παλιοί» δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, είτε εάν επιθυμούν να τροποποιήσουν τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης ή εάν έχει μεταβληθεί ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής τους, σε σχέση με την πρώτη καταβολή.

Market Pass 2: Ποιοι θα το λάβουν αυξημένο – Αναλυτικά τα ποσά για τους δικαιούχους
«Φουσκωμένα» ποσά του Market Pass θα έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν χιλιάδες «παλιοί» δικαιούχοι της ενίσχυσης, κατά την διάρκεια του νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων που ξεκινά σε λίγες ημέρες: Συγκεκριμένα όσοι τους προηγούμενους μήνες ζήτησαν και εισέπραξαν μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών τα χρήματα του market pass, αποκτούν το δικαίωμα να κάνουν νέα αίτηση και να ζητήσουν την τροποποίηση του τρόπου χορήγησης της ενίσχυσης.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass:

είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους,
είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, όμως λαμβάνουν 80% του ποσού που τους αναλογεί.
Ποιοι θα δουν «φουσκωμένο» market pass

Οι «παλιοί» δικαιούχοι λοιπόν εάν τώρα θελήσουν η καταβολή των ποσών που τους αναλογούν να γίνει μέσω άυλης κάρτας θα λάβουν το 100% της ενίσχυσης και όχι το 80%!

Τα ποσά που χορηγούνται στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει άυλη κάρτα είναι τα εξής:

22 ευρώ σε ένα μονομελές νοικοκυριό
32 ευρώ σε ένα ζευγάρι χωρίς τέκνα
32 ευρώ σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
42 ευρώ σε μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
42 ευρώ σε ένα ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο
52 ευρώ σε ένα ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα
62 ευρώ σε ένα ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα
72 ευρώ σε ένα ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
Οι «παλιοί» δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, είτε εάν επιθυμούν να τροποποιήσουν τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης ή εάν έχει μεταβληθεί ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού της επιλογής τους, σε σχέση με την πρώτη καταβολή.

Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση στο παρελθόν και έχουν λάβει είτε τα χρήματα στον λογαριασμό τους είτε το voucher δεν χρειάζεται εκ νέου υποβολή της αίτησης.

Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε παλιοί δικαιούχοι που είχαν επιλέξει την καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό με πέναλτι 20%, τώρα θα μπορούν λάβουν το 100% επιλέγοντας άυλη ψηφιακή κάρτα.

Οι αιτήσεις αρχίζουν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, με την προθεσμία να εκπνέει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ, από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023.

Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Οι ενισχύσεις για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023 θα καταβληθούν:

Έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023:

για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023
για όσους είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση κατά την προηγούμενη περίοδο και είναι εκ νέου δικαιούχοι.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων να έχουν εκκαθαριστεί έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Έως την 5η Νοεμβρίου 2023 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου.

Πού μπορεί να αξιοποιηθεί το market pass

Τα καταστήματα, στα οποία μπορούν να εξαργυρώνουν οι καταναλωτές τα χρήματα του market pass, είναι:

Παντοπωλεία, σουπερμάρκετ, κρεοπωλεία, καταστήματα ζαχαροπλαστικής, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοποιεία, καθώς και διάφορα καταστήματα τροφίμων.
Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS). Δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψη του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα