Συνάντηση ΤΕΕ-ΑΜ με “Αναπτυξιακή Καβάλας” στα πλαίσια της διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου προγράμματος LEADER για την περίοδο 2023-2027.