Ο.Λ.Κ. Α.Ε.: «Είναι σπατάλη τα 39.000 ευρώ (ετησίως) για την καθαριότητα και το πράσινο στο λιμάνι Κεραμωτής»

Απάντηση του Οργανισμού στη Διοίκηση του Δήμου Νέστου για τα περί διακοπής συνεργασίας

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε., κλήθηκε να απαντήσει στην ανακοίνωση της Διοίκησης του Δήμου Νέστου με αφορμή την απόφαση του Οργανισμού να διακόψει τη χρηματοδότηση της τάξης των 39.000 ευρώ ανά έτος για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη φροντίδα του πρασίνου στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού της Κεραμωτής.

Η απάντηση της Διοίκησης της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., στα όσα της καταλογίζει η Διοίκηση του Δήμου Νέστου εξυπηρετεί αποκλειστικά το ηθικό χρέος της ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Νέστου, οι οποίοι οφείλουν και πρέπει να γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται τα χρήματά τους, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απολογία στα όσα –ενάντια στην κοινή λογική- καταλογίζει στον Οργανισμό η Διοίκηση του Δήμου.

Αναλυτικά οι απαντήσεις στις τοποθετήσεις-ερωτήματα του Δήμου Νέστου

«Στις 05/01/2021 πληροφορηθήκαμε τη διακοπή της συνεργασίας μας με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας και τη μονομερή και αναιτιολόγητη, από μέρους της διοίκησης του Ο.Λ.Κ., απόφαση να ανατεθούν σε τρίτους οι εργασίες συντήρησης του πρασίνου, η συλλογή και η αποκομιδή απορριμμάτων, στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Κεραμωτής»

Είναι τουλάχιστον αδόκιμο, να γίνεται λόγος για διακοπή συνεργασίας. Ο Οργανισμός συνεργάζονταν, συνεργάζεται και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κάθε Δημοτική Αρχή, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, της ποιότητας ζωής των δημοτών και των τοπικών οικονομιών.

Άλλωστε η εν λόγω παραδοχή εμπεριέχεται και στην ίδια την ανακοίνωση του Δήμου Νέστου, στην πρόταση «Η συνεργασία μεταξύ Δήμου και Ο.Λ.Κ. A.E. ξεκίνησε το 1998 και συνεχίστηκε έως σήμερα, έχοντας θετικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και οικονομία».

Η δε «μονομερής και αναιτιολόγητη διακοπή συνεργασίας» της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. έχει ξεκάθαρη αιτία και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διακοπή της χρηματοδότησης του Δήμου Νέστου της τάξης των 39.000 ευρώ ανά έτος για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη φροντίδα του πρασίνου στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού της Κεραμωτής, με τις εν λόγω εργασίες να τις αναλαμβάνουν υπάλληλοι του Οργανισμού με μηνιαία αντιμισθία.

Είναι ιδιαιτέρους σημαντικό να αναφερθεί πως η εν λόγω σύμβαση είχε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/12/2020, συνεπώς το ορθό θα ήταν μη ανανέωση της σύμβασης και όχι διακοπή, δεδομένου του γεγονότος πως διακόπτεται κάτι που είναι σε ισχύ.

Ξεκάθαρος στόχος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι να αυξηθούν τα έσοδα του Οργανισμού και να μειωθούν τα έξοδα και εν προκειμένω η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών μπορεί να γίνει χωρίς να δαπανώνται 39.000 ευρώ ετησίως και χωρίς παράλληλα να μειώνεται η ποιότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Σε ηθικό, δε, επίπεδο, σε μια εποχή όπου το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών πλήττεται οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, δεν είναι λογικό ένας υπάλληλος να αμείβεται με 1.625 ευρώ μηνιαίως για πότισμα και επιπλέον 1.625 ευρώ για αποκομιδή απορριμμάτων αντίστοιχα, λαμβάνοντας περισσότερα και από το ιατρικό προσωπικό. Για παράδειγμα, ο μισθός του Επιμελητή Β ανέρχεται στο ποσό 1.484 ευρώ.

Όσον αφορά τη «μονομερή απόφαση» της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., θα πρέπει να μας εξηγήσει η Δημοτική Αρχή αν πρέπει να τεθεί σε διαπραγμάτευση η σπατάλη 39.000 ευρώ τα οποία πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι για την παροχή υπηρεσιών που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ξοδευτούν αυτά τα υπέρογκα ποσά.

«Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας θα πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς την κίνησή της, που δεν αντέχει στην κοινή λογική, όταν επί δεκαετίες, από το 1970 έως σήμερα, έχει εισπράξει τεράστια ποσά από την εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης και έχει ανταποδώσει τα ελάχιστα, στην τοπική κοινωνία»

Θυμίζουμε στη Διοίκηση του Δήμου Νέστου, ότι οι χερσαίες ζώνες στις οποίες πραγματοποιούνται λιμενικές δραστηριότητες εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με μοναδικό μέτοχο το ΤΑΙΠΕΔ.

Συνεπώς για την ανταποδοτικότητα την οποία επικαλείστε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο, εκτός και αν ανταποδοτικότητα νοείται για τη Διοίκηση του Δήμου Νέστου ως το μοίρασμα χρημάτων χωρίς αντίκρισμα όχι μόνον από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, αλλά από όλους τους Οργανισμούς της χώρας.

Η ανταποδοτικότητα που εμπίπτει στις αρμοδιότητας του Οργανισμού και ταυτίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες της νέας Διοίκησης είναι τα έργα τα οποία έχει κάνει σε αυτούς τους 15 μήνες και 12 ημέρες –τα περισσότερα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα- και εκείνα που θα γίνουν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές παρεμβάσεις στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Κεραμωτής:

1. Τοποθέτηση Pillar για την παροχή νερού και ρεύματος στα σκάφη (αποπεράτωση τον Μάιο του 2020, δαπάνη 20.400€)

2. Δήλωση Αρδευτικής Γεώτρησης για να μπορεί να επισκευαστεί (Μάρτιος του 2020)

3. Επισκευής Αρδευτικής Γεώτρησης.

Λήψη απόφασης επισκευής Αρδευτικής Γεώτρησης (ΑΔΑ:ΨΞΩΗ469ΗΞ5-ΗΛΧ) δαπάνη ύψους 10.000€ πλέον ΦΠΑ

4. Συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων και πεζοδρομίων περιοχής Εμπορικού Λιμένα της Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής

Λήψη απόφασης (ΑΔΑ:6ΡΑΝ469ΗΞ5-ΠΘ9) και γνωστοποίηση της στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύου όμβριων υδάτων και πεζοδρομίων περιοχής Εμπορικού Λιμένα της Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής, δαπάνη ύψους 19.916,50€ πλέον ΦΠΑ και πλήρη συμβασιοποίηση των εργασιών με αποπεράτωση εντός του 2021.

5. Συντήρηση οδικού δικτύου Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής

Λήψη απόφασης (ΑΔΑ:9ΘΥ4469ΗΞ5-ΚΞΙ) και γνωστοποίηση της στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής, δαπάνη ύψους 20.000€ πλέον ΦΠΑ.

6. Συντήρηση υποδομών εξυπηρέτησης χρηστών Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής και ακτοπλοΐας (φωτισμός, στασίδια, εκδοτήρια εισιτηρίων, έλεγχος κι συντήρηση κρηπιδωμάτων, δεστρών, δικτύων υδροδότησης πλωτών μέσων κ.α.), με δαπάνες σε ετήσια βάση ύψους έως 20.000€.

7. Αισθητική αναμόρφωση-Καλλωπισμός χώρων πρασίνου με προμήθειες-τοποθέτηση φυτών και χρήση προϊόντων συντήρησης πρασίνου (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σακούλες απορριμμάτων), με δαπάνες σε ετήσια βάση ύψους έως 3.000€.

8. Ανάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο της Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής,  δαπάνη ύψους 14.000€ πλέον ΦΠΑ.

9. Παράλληλα με την ΜΠΕ, γίνεται επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παλαιού Προβλήτα Λιμανιού Κεραμωτής» και του προϋπολογισμού της αρχικού ποσού 1,107,000€ στα σημερινά δεδομένα, για την τελική σύνταξη και έγκριση των «Τευχών Δημοπράτησης» ώστε να δημοπρατηθεί η κατασκευή του Έργου.

10. Συνεργασία με την Οργάνωση Παραγωγών του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Κτιρίου Συσκευασίας και Διαλογής Ιχθυηρών του Ιχθυοτροφείου Τ.Κ. Κεραμωτής.

11. Κάλυψη δαπανών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στη Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής ποσού ύψους 19.500 πλέον ΦΠΑ, για το έτος 2020.

12. Κάλυψη δαπανών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου στη Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής ποσού ύψους 19.500 πλέον ΦΠΑ, για το έτος 2020.

Συνολικά έχουν δαπανηθεί από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. περισσότερα από 140.000 ευρώ (146.316,5 ευρώ) για βελτίωση των εγκαταστάσεων της Χ.Ζ.Λ. Κεραμωτής.

«Είναι επίσης αυτονόητο, ότι η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή της, στη βάση της παρεχόμενης ποιότητας των υπηρεσιών σε συνάρτηση και της σχέσης κόστους-οφέλους. Ήδη η εικόνα της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Κεραμωτής μέσα σε 10 μέρες, από τη διακοπή της συνεργασίας του Ο.Λ.Κ. με τον Δήμο Νέστου, είναι τραγική»:

Ευτυχώς οι φωτογραφίες «μιλάνε» από μόνες τους, εξ ου και η παράθεσή φωτογραφικού υλικού (επισυνάπτεται μαζί με την απάντηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) το οποίο ελήφθη κατά το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Δημοτική Αρχή και αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ήτοι την καθαριότητα της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Κεραμωτής από τους υπαλλήλους του Οργανισμού οι οποίοι δουλεύουν ακόμη και βράδυ.

«Σύντομα θα αντιληφθούν πως οι κάτοικοι της Κεραμωτής και γενικότερα του Δήμου Νέστου δεν είναι πληβείοι, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

Οι κάτοικοι του Δήμου Νέστου έχουν ήδη αντιληφθεί ότι η σπατάλη των χρημάτων τους, των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, δεν τους κάνει πατρικίους, ούτε πολίτες πρώτης κατηγορίας, κάτι που προφανώς, βάσει της ανακοίνωσής της, δεν το έχει αντιληφθεί η Δημοτική Αρχή του Νέστου.

Όσον αφορά τη Διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., πρώτιστο καθήκον της είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις με το ελάχιστο δυνατό κόστος, με σεβασμό στα όσα πληρώνει στο Δημόσιο ο κάθε Έλληνας πολίτης.

Εκ της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη την 23-3-2021 το βράδυ, στο νομό Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών ...