Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νέο διοικητικό σχήμα της ΠΑΜΘ διαρθρώνεται ως εξής:

ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Ορίζονται χωρικοί αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι εξής:

  • Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ
    ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ