ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ(!)

Oικονομική διαχείριση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

tsompanopoulos_mixailidis_amperiadisΟ δήμαρχος  πρότεινε  να παραπεμφθεί η έκθεση του ορκωτού
στους οικονομικούς επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης,
Η παράταξη του κ. Μιχαηλίδη,  πρότεινε τον έλεγχο από τον εισαγγελέα.

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ο  κ. Αμπεριάδης αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανευθυνότητα που τον  χαρακτηρίζει, προτιμάει τις ανακοινώσεις 15μελούς παρά την μάχη στο Δ.Σ.

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Στο Δ.Σ της 21/6/2016 το πιο σημαντικό θέμα αποτέλεσε η συζήτηση επί της έκθεσης ελέγχου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) επί της οικονομικής διαχείρισης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ για την περίοδο 1/1/2014-31/12/2014. Μετά  από  απόφαση του  Δ.Σ 15/4/2015)

Στην έκθεση που κατατέθηκε, υπάρχουν 12 παρατηρήσεις που αφορούν παρατυπίες της Διοίκησης Μιχαηλίδη. Ο κ. Μιχαηλίδης μη δυνάμενος, να δώσει εξηγήσεις αμφισβήτησε την εγκυρότητα της έκθεσης, ζητώντας ( άκουσον-άκουσον) τα χρόνια εμπειρίας του παριστάμενου ελεγκτή στο Δ.Σ.

Για να πάρει την απάντηση από τον ίδιο, ότι έχει 28 χρόνια εμπειρίας σε ελέγχους Α.Ε. σε μια από τις καλύτερες ελεγκτικές εταιρείες. Έδειξε την έλλειψη σοβαρότητας που τον διακατέχει προσβάλλοντας τον ελεγκτή, όταν ο ίδιος στερούμενος κάθε εμπειρία και γνώση επί των θεμάτων υπέβαλε υπαγορευμένες ερωτήσεις  σε λανθασμένες κατευθύνσεις.

Ο Δήμαρχος, αναγκάστηκε να αναφερθεί, λεπτομερώς στις παρατηρήσεις του ελεγκτή, δίνοντας επιπλέον εξηγήσεις στο σώμα. Αναφέρθηκε:

 • α)Στην προκαταβολή που δόθηκε σε συμπολίτισσά μας,  ύψους 19,000€ χωρίς ποτέ να εκδοθεί το αντίστοιχο τιμολόγιο και το λόγο που δόθηκε το συγκεκριμένο ποσό που απαιτείται μέχρι σήμερα.
 • β) Δόθηκε στον Α.Ο.Χ  ποσό 20.000€ χωρίς ποτέ μέχρι και σήμερα να υπάρχει το αντίστοιχο παραστατικό που δικαιολογεί την εν λόγω επιχορήγηση.
 • γ) Στις 31/12/2014 το υπόλοιπο των ανείσπρακτων ενοικίων ανέρχονταν στο ποσό των 408.000€. Αφορούσαν ενοίκια αναψυκτηρίου Παραδείσου, Θεάτρου Ζαρκαδιάς, Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, Πέρνης, Ταβέρνα Κεχροκάμπου κ.α που ενώ κάποιοι (οι περισσότεροι πολιτικοί του φίλοι και υποψήφιοι) εκμεταλλεύονταν τα παρακάτω ακίνητα, δεν πλήρωναν για χρόνια τις υποχρεώσεις τους. Μόλις αναλάβαμε την διοίκηση τους υποχρεώσαμε σε διακανονισμό των χρεών τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, εγκατέλειψαν τα παραπάνω ακίνητα χωρίς να ανταποκρίνονται μέχρι σήμερα.

δ)· Οι υποχρεώσεις στις 31/12/2014  ανέρχονταν σε προμηθευτές 243.000€ στην εφορία 73.660€, στο ΙΚΑ 32.880€ και σε διάφορους πιστωτές 48.155€ συνολικά (περίπου 400.000€) Με την ανάληψη της διοίκησης μας ρυθμίσαμε τα χρέη στην εφορία και πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας.

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:

 «Ο  κ. Αμπεριάδης, θεωρεί ότι δε μπορεί να συμπλεύσει με το επίπεδο μου θεώρησε πιο σωστό, να τραπεί σε άτακτη φυγή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανευθυνότητα που τον  χαρακτηρίζει. Οι μάχες δίνονται στην αίθουσα με επιχειρήματα και όχι με  ανακοινώσεις 15μελούς σε εφημερίδες, προκειμένου να δηλώσουμε την ύπαρξη μας.

Αν ο κ. Αμπεριάδης έχει συγκεκριμένη πρόταση να την καταθέσει στο Δ.Σ.  και όχι μέσω των στηλών των εφημερίδων για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.»

 

 • ε)Τον Αύγουστο του 2014 (τον τελευταίο μήνα της διοίκησης Μιχαηλίδη) κόπηκαν τιμολόγια ύψους 200.000€ περίπου αυξημένα κατά 660%(!!!) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013.
 • στ) Υπάρχουν τιμολόγια από εταιρεία μαρμάρων τα οποία εκδόθηκαν το 2014 για την πλατεία της Ν.Καρυάς τα οποία ακυρώθηκαν με πιστωτικά τιμολόγια διότι δεν πληρώθηκαν, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης. Επιπλέον, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου που ήταν υπεύθυνη δεν γνώριζε τίποτα.
 • ζ)Υπάρχουν υποχρεώσεις και τιμολόγια γεωπόνου της πόλης, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. και χωρίς συγκεκριμένο έργο προς τον Δήμο.
 • η) Εκδόθηκαν τιμολόγια από γνωστή τοπική επιχείρηση γεωργικών μηχανημάτων κι εργαλείων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2014, 2 μήνες πριν την αποχώρηση της διοίκησης Μιχαηλίδη ύψους 17.000€ ενώ στα πρακτικά η ανάθεση είναι με
 • μεταγενέστερη ημερομηνία 11/8/2014 για συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων (internet) κάτι που δεν συνάδει με το αντικείμενο της επιχείρησης προκείμενου να εξοφληθεί συμπολίτης που ασχολήθηκε υποτίθεται με το Internet  του Δήμου και δεν  δούλεψε γι’αυτό ποτέ.
 • θ) Υπάρχουν τιμολόγια που εκδόθηκαν τον Ιούλιο-Αύγουστο 2014 οικοδόμου από το Δροσερό Ξάνθης (όταν υπάρχουν τόσοι άνεργοι στον Δήμο μας) με εργασίες που δεν κατονομάζονται πουθενά και δεν προβλέπονται από την επιχείρηση.
 • ι) Υπάρχει τιμολόγιο στις 22/8/2014 επ’ ονόματι BANKA JANOS JOSZEF ύψους 19.500€, πάλι για τη βελτίωση ηλεκτρονικών συστημάτων (Internet)

ια)·  Ανάθεση στο ΚΤΕΛ εκδρομών Πολιτιστικών Συλλόγων χωρίς διευκρινίσεις και χωρίς αρμοδιότητες.

 • ιβ) Οφείλονται μισθοί ύψους 24.000€ στον  πρώην Διευθυντή της Αναπτυξιακής εταιρείας, ο οποίος δούλευε για χρόνια χωρίς να πληρώνεται και ποσό 6.831€ που δεν αναφέρει σε ποιόν το οφείλει η επιχείρηση.

ιγ)·  Συμπολίτης που εργαζόταν ως φύλακας φαίνεται ότι εισέπραξε με τίτλους κτήσης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2014 5.000€ ανά μήνα ενώ το συμφωνητικό αναφέρει μόνο 5.000€ τα οποία ουδέποτε εισέπραξε ενώ φαίνεται ότι τα φορολογήθηκε. Υπάρχουν  βέβαια συμβάντα , όπου πολλοί συμπολίτες μας  καθημερινά ενοχλούν την επιχείρηση, προκειμένου να εισπράξουν τις απαιτήσεις από την επιχείρηση χωρίς όμως να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά. Τους αναφέρουμε καθημερινά να κινηθούν δικαστικά. Όλα τα παραπάνω τα οποία, με λεπτομέρειες αναφέρθηκαν από τον Δήμαρχο, υπάρχουν καταγεγραμμένα στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή αλλά και στα βιβλία της επιχείρησης τα οποία τηρούνται από λογιστή της πόλης ο οποίος ήταν και παρέμεινε ο ίδιος. Μάλιστα αμφισβητήθηκε κι αυτός από τον κ. Μιχαηλίδη για μη σωστή ενημέρωση και τήρηση-φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων.

Η Διοίκησή μας πρότεινε και ψήφισε κατά πλειοψηφία να παραπεμφθεί η έκθεση του ορκωτού στους οικονομικούς επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να αποφανθούν για τα περαιτέρω. Η παράταξη του κ. Μιχαηλίδη, μέσα από ένα παραλήρημα εκνευρισμού, άστοχων εισηγήσεων πρότεινε τον έλεγχο από τον εισαγγελέα.
Ο δε επικεφαλής της Ελάσσονος αντιπολίτευσης ο οποίος, θεωρεί ότι δε μπορεί να συμπλεύσει με το επίπεδο του Δ.Σ. θεώρησε πιο σωστό, να τραπεί σε άτακτη φυγή πριν ακόμη αρχίσει το Δ.Σ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανευθυνότητα που τον χαρακτηρίζει. Οι μάχες δίνονται στην αίθουσα με επιχειρήματα και όχι με ανακοινώσεις 15μελούς σε εφημερίδες, προκειμένου να δηλώσουμε την ύπαρξη μας.

Αν ο κ. Αμπεριάδης έχει συγκεκριμένη πρόταση να την καταθέσει στο Δ.Σ. και όχι μέσω των στηλών των εφημερίδων για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.

Το δελτίο αυτό αποτελεί ανάγκη για ενημέρωση των συμπολιτών μας διότι οι κύριοι της αποχωρίσασας διοίκησης το 2014 θέλουν να ξεχαστούν πολύ γρήγορα τα έργα κι οι ημέρες τους.

                                                                                  Από το γραφείο τύπου

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Η Θάσος μετράει τις «πληγές» της

Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα Αρκετά σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νησί της ...