ΠΑΜΘ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιλέξιμους της δράσης «ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και οικονομικής ανάκαμψης γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Ημ/νία

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. ΦΜ4.1.5/7488/192/9-1-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ 9ΥΝ67ΛΒ-Ο2Β) που αφορά ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη έκδοσης της παρούσας.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των Αποφάσεων στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ 9ΥΝ67ΛΒ-Ο2Β) αλλά και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ενώγια αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα