Παραλαβή 14ων μωβ κάδων από το Δήμο Θάσου για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης

Ημ/νία

Σήμερα, Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023, ο Δήμος της Θάσου παρέλαβε 14 μωβ κάδους για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε 3 σημεία (6 κάδοι στο Λιμένα Θάσου, 4 κάδοι στον Πρίνο και 4 κάδοι στα Λιμενάρια).
Οι κάδοι τοποθετήθηκαν από την εταιρεία «EAST WEST GREECE I.K.E.», κατόπιν της από 24-08-2023 σχετικής συνεργασίας του Δήμου Θάσου με την εταιρεία έπειτα από την υπ. αριθμ. 114/16-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΦΣΩΡΔ-ΗΚΗ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Θάσου, με την δημιουργία νέου ρεύματος ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, με την εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνει εγκατάσταση κάδων, συλλογή/μεταφορά, διάθεση προς επανάχρηση και ανακύκλωση.
Τα άμεσα και έμμεσα οφέλη που προκύπτουν για το Δήμο, είναι:
α) Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα
είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο Δήμος οδηγεί μέχρι σήμερα, σε υγειονομική ταφή, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης.
β) Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως για τις ποσότητες ανακυκλούμενων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΣΜΑ και εν συνεχεία στο ΧΥΤΑ.
γ) Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα