Πρόσληψη 25 πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ημ/νία

Ο Δήμος Καβάλας θα προχωρήσει στην πρόσληψη, έως 25 πτυχιούχων φυσικής αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα “Προγράμματα Άθλησης για Όλους” της περιόδου 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Καβάλας στη Διεύθυνση Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την δημοσίευση της, κατά τις ώρες 8:00 -14:00.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και ηλεκτρονικά στο email:
sports@kavalagreece.gr.
Για πληροφορίες: Οικονομίδου Ελένη 2510247350.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα