ΕΛΛΑΔΑΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 13 Ιουνίου

τραπεζα τησ ελλαδοσΜέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά 16 επιστήμονες Πληροφορικής.
Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της Πληροφορικής θα καταλάβει μόνιμες θέσεις, παρότι αρχικά όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών, μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως:
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής
• Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία στον τομέα της Πληροφορικής τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, επιθυμητή δε συνολική εργασιακή προϋπηρεσία μέχρι δέκα έτη.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Όσοι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά, θα κληθούν σε συνέντευξη από Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την εργασιακή προϋπηρεσία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την Τράπεζα σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων. Εν όψει της πρόσληψης, η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει από τους επιτυχόντες υποψήφιους την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών και να ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους.

Μέσω Διαδικτύου
Αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr) όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3202092, 210-3202069 και 210-3202133.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button