Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Σκρα στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα (02/04/2024 – 20/04/2024)

Ημ/νία

Λόγω της εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα, κατά το χρονικό διάστημα από 02/04/2024 έως 20/04/2024 προβλέπεται να ισχύσουν, σε δύο φάσεις, οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σκρα:

1️⃣ Πρώτη φάση – Οδός Σκρα για το τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Υψηλάντου και για χρονικό διάστημα από 02/04/2024 και ώρα 7:30 μέχρι 10/04/2024 και ώρα 16:30:
► Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Σκρα, στο τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Υψηλάντου.
► Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν επί της οδού Σκρα, στο τμήμα της από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Υψηλάντου.

2️⃣ Δεύτερη φάση – Οδός Σκρα για το τμήμα της από την οδό Υψηλάντου μέχρι την οδό Αρ. Στάνη και για χρονικό διάστημα από 11/04/2024 και ώρα 7:30 μέχρι 20/04/2024 και ώρα 16:30:
► Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Σκρα, στο τμήμα της από την οδό Υψηλάντου μέχρι την οδό Αρ.Στάνη.

► Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν επί της οδού Σκρα, στο τμήμα της από την οδό Υψηλάντου μέχρι την οδό Αρ.Στάνη.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και των δύο (2) φάσεων ιδιαίτερη μέριμνα θα
δοθεί στην απρόσκοπτη μετακίνηση των μαθητών προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής και κυρίως του 3ου
Γυμνασίου κατά τις ώρες προσέλευσής και αποχώρησης τους, με την δημιουργία ασφαλούς όδευσης πεζών
διαχωρισμένης από των χώρο εργασιών.

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα