Σάββας Μιχαηλίδης : Στην Κεραμωτή περιμένουν τα έργα.. και εδώ οι διοικούντες και μη πανηγυρίζουν !

Έντονη κριτική στη δημοτική αρχή Νέστου εξαπολύει ο τ. δήμαρχος Νέστουv

Έντονη κριτική στη δημοτική αρχή Νέστου εξαπολύει με δελτίο Τύπου ο επικεφαλής της

μείζον9ος αντιπολίτευσης, τ. δήμαρχος Νέστου κ.Σάββας Μιχαηλίδης , με αφορμή το έργο

της αποπεράτωσης του αποχετευτικού συστήματος της Κεραμωτής. Το δελτίο Τύπου

αναφέρει τα εξής:

« ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥ »

Η Εμμονή του κ. Τσομπανόπουλου να παρουσιάσει το πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε

στην Κεραμωτή ως ‘’Οριστικά λυμένο ’’ αποτελεί πολιτικό ατόπημα όπως και η προσπάθεια

παραπληροφόρησης προς τους δημότες, δημιουργεί συνειρμούς που μας προβληματίζουν.

Η Μεταφορά του έργου από την μια προγραμματική περίοδο 2007- 2013 που αφορούσε η

αρχική συμφωνία χρηματοδότησής του στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 ως έργο

γέφυρα η ( facing ) αποτελεί μία διαδικαστική πράξη που επαναλαμβάνεται σε όλα τα

κοινοτικά πλαίσια στήριξης που πήρε μέχρι σήμερα η Xώρα από το 1985 και μετά.

Περιλαμβάνει δε όλα τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα σε όλη την

Επικράτεια και αριθμούν μερικές δεκάδες, όσο δε για την υπογραφή της μεταφοράς ήταν

βέβαιο ότι θα γίνει ( όπως και έγινε ) σε όλα τα έργα. ΟΙ ανακοινώσεις εκατέρωθεν για ΤΟ

ποιος μεσολάβησε ( ο κ. Αμπεριάδης με τον βουλευτή ή ο ίδιος με τον Υπουργό ) όπως

αναφέρουν τα δελτία τύπου που εξέδωσαν εκατέρωθεν παραβιάζουν ανοικτές θύρες

καθώς μαλώνουν για το αυτονόητο.

Το « ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥ » την πατρότητα του οποίου διεκδικούν οι κ.

Τσομπανόπουλος και συνεργάτες φέρνει στην μνήμη εκτός από ‘’μειδίαμα’’ την εποχή

‘’ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ’’ διότι δεν μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό του έργου ώστε να

ξεκινήσει να είναι ορατή με χρονοδιάγραμμα η λύση στο πρόβλημα.

Το ζήτημα που δημιούργησε η δημοτική αρχή με πρόσχημα την ημερήσια

αποζημίωση(4.000 €) που απαιτούσε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ΙΝΤRAKAT A.E.

(όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο), αλλά και η

διαβεβαίωση των υπηρεσιών του Υπουργείου ότι η πληρωμή των οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

προς την εταιρεία περίπου 1,5 εκ.€ θα ‘’καθυστερούσε τουλάχιστον τρείς μήνες’’ όπως μας

είπε όχι μόνο δεν έλυσε, αλλά αντιθέτως έβαλε το έργο σε περιπέτειες διότι:

α) Η μεταφορά του έργου στην προγραμματική 2014-2020 δεν επιλύει απολύτως τίποτε εάν

δεν συνοδεύεται από την Υπουργική απόφαση μεταφοράς των πιστώσεων( χρημάτων )

στον λογαριασμό πληρωμών του έργου ώστε να εξοφληθούν όλοι οι λογαριασμοί που έχει

υποβάλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η εταιρεία και παραμένουν απλήρωτοι.

β) ΤΟ έργο σήμερα δεν είναι ούτε στην Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ούτε στην εταιρεία μέχρι να γίνει η κλίση

για διάλυση της εργολαβίας από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και δεν μπορεί κατά τον

νόμο να παρέμβει κανείς ( έτσι δεν ρίχνουν την άσφαλτο και ταλαιπωρούν τον κόσμο).

γ) ΌΤΑΝ θα υπογραφεί η μεταφορά των χρημάτων και πληρωθεί η εταιρεία, κατόπιν και

αφού αποζημιωθεί (ΝΟΜΙΜΩΣ ) για την κάθε ημέρα που την υποχρεώσαμε να περιμένει

ακινητοποιώντας μηχανήματα και εγκλωβίζοντας το στελεχιακό της προσωπικό, πιθανόν

αδικαιολόγητα,( ίσως με περισσότερα από όσα αρχικά ζητούσε και δικαίως), τότε θα τους

παρακαλέσουμε και όχι άδικα να συνεχίσουν το έργο. Διότι σε αντίθετη περίπτωση οι

διαδικασίες διάλυσης της σύμβασης από τις οποίες θα προκύψουν εάν προκύψουν

υπόλοιπα, από την αρχική χρηματοδότηση που να επαρκούν, ώστε να συνεχιστή,

προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, θα φέρουν καθυστέρηση και αναστάτωση στην

Κεραμωτή που περιμένει το καλοκαίρι και διεκδικεί μέρος από την τουριστική πίτα της

Περιφέρειας μας.

Στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει την ζημιά των επαγγελματιών από τους πειραματισμούς

του κ. Τσομπανόπουλου και των συνεργατών του δεν υπάρχει απάντηση. Η προτεραιότητα

του ήταν οι δεκαήμερες πληρωμένες διακοπές στον ΚΑΝΑΔΑ και σειρά έχει το εβδομαδιαίο

τουρνέ διακοπών στην ΚΥΠΡΟ μετά από πρόσκληση του επιτίμου προέδρου των

τραπεζοϋπαλλήλων, που μας φέρνουν στην μνήμη τους στοίχους γνωστού Λαϊκού

τραγουδιού: «ΠΡΟΒΑΤΑ ΞΥΠΝΑΤΕ».

Στην λογική της διοίκησης του δήμου το θέμα φαντάζει πολύ απλό: Υπογράφει ο Υπουργός,

πληρώνεται η ανάδοχος εταιρεία, ανακαλούμε την απόφαση ΛΥΣΗΣ της σύμβασης,

επιστρέφει ο’’ εργολάβος’ ’και συνεχίζει το έργο αφού κλείσει τις τομές στους δρόμους και

όλα αυτά σε 10 με 15 το πολύ 20 ημέρες όπως ανακοίνωσε στην συγκέντρωση που έγινε

στο δημοτικό κατάστημα στις 21-04- 2017,και ενώ στην Κεραμωτή περιμένουν αυτοί

πανηγυρίζουν με δελτία τύπου.

Δυστυχώς όπως φαίνετε δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν ότι άλλο είναι η μεταφορά του

έργου άλλο η υπογραφή μεταφοράς πιστώσεων στον λογαριασμό, άλλο είναι οι απαιτήσεις

λόγω καθυστερήσεων πληρωμής, άλλο η αξίωση ημερήσιων αποζημιώσεων λόγο

‘’αδράνειας’’ του έργου με υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και τέλος από πού προκύπτει η

βεβαιότητα ότι η ανάδοχος εταιρεία θα δεχθεί να επιστρέψει στο έργο μετά την εκ των

πραγμάτων προκύπτουσα πράξη της διοίκησης, που αποτελεί ίσως και δυσφήμηση? Στην

αντίθετη περίπτωση την οποία απευχόμαστε, τι γίνεται?

Οι διαδικασίες νέας δημοπρασίας απαιτούν χρόνο καθώς πρέπει να γίνει : Νέα μελέτη

αποτύπωσης του υπολειπόμενου για την ολοκλήρωση έργου, υπογραφή συμφώνου

αποδοχής όρων δηλαδή απόφαση ένταξης του νέου έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης

εάν υπάρχει ανοικτό, προκήρυξη νέας δημοπρασίας, σύσταση επιτροπής διαγωνισμού,

έγκριση τεχνικών προσφορών έγκριση οικονομικών προσφορών, αποστολή στο ελεγκτικό

συνέδριο όλου του φακέλου για έγκριση νομιμότητας των ενεργειών της διοίκησης, τυχόν

ολοκλήρωση από διαδικασίες ενστάσεων, εντολή της εποπτεύουσας υπηρεσίας για

υπογραφή της σύμβασης με τον ή την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία, υπογραφή της

σύμβασης και εγκατάσταση του εργολάβου προς ολοκλήρωση του έργου στο

χρονοδιάγραμμα που προβλέπει ο νόμος.

Να επαναληφθούν δηλαδή όλα αυτά που έγιναν στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου

από την 20-08- 2011 όταν υπογράψαμε το σύμφωνο αποδοχής όρων διασφαλίζοντας την

χρηματοδότηση και να ακολουθηθούν ξανά όλες οι νόμιμες υποχρεωτικά διαδικασίες που

ολοκληρώθηκαν τον ΑΠΡΊΛΙΟ ΤΟΥ 2015 με την υπογραφή της σύμβασης σε βάρος των

κατοίκων της ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΓΙΑΤΙ?

Επειδή ο κ. Τσομπανόπουλος φοβήθηκε την δήθεν επαπειλούμενη αποζημίωση θετικών

ζημιών των 360.000 € χιλιάδων Ευρώ που αξίωνε η ανάδοχος εταιρεία?

ΤΟ γεγονός ότι ένα τέτοιο έργο είναι αναγκαία συνθήκη για να αξιώσουμε ποιοτικό

Τουρισμό, να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ώστε να είμαστε

ανταγωνιστές όλων των υπολοίπων προορισμών στην Περιφέρεια μας είναι αμελητέο?.

ΤΟ ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα σήμερα, αύριο οι δημότες θα πρέπει να το πληρώνουν

κάθε χρόνο καθώς δεν είναι τόσο εύκολο να δρομολογήσεις την υλοποίηση τέτοιων έργων

σήμερα επίσης είναι κατανοητό από όλους.

ΤΟ ότι μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή όχι δεν κατασκεύασε ΈΝΑ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ αλλά ούτε

σε επίπεδο ολοκληρωμένης μελέτης δεν έφερε με πρόταση χρηματοδότησης κανένα πλην

της ‘’εξειδίκευσης ‘’ στην κατασκευή ‘’Μνημείων’’ των έξη χιλιάδων (6.000 € ) έπρεπε να

τον προβληματίσει και να τον κάνει περισσότερο προσεκτικό ιδιαίτερα σε αυτά τα έργα που

θα κρίνουν το οικονομικό μέλλον πολλών συμπολιτών μας γιατί τα ‘’ΠΕΙΣΜΑΤΑ’’ και οι

‘’ΤΣΑΧΠΙΝΙΕΣ’’ δεν χωρούν στα ΔΗΜΟΣΙΑ και ΚΟΙΝΑ.

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Η Θάσος μετράει τις «πληγές» της

Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα Αρκετά σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νησί της ...