ΑΘΛΗΤΙΚΑΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σχολικοί αγώνες Ποδηλασίας μαθητών
και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.

sxoliko_protathlima_podilasiasΤους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016, ανακοίνωσε η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 13-4-2016 Αγωνίσματα Δρόμου και ΜΤΒ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΤΒ ( Κρός Κάντρυ ολυμπιακής μορφής) στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής. Αγωνίσματα δρόμου (αντοχή, χρονόμετρο) στο Κιλκίς.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιων Αγώνων Ποδηλασίας Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016 – ΜΤΒ στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.).

Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιων Αγώνων Ποδηλασίας Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016 – Αγωνισμάτων δρόμου στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες Λυκείων που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998 – 99 – 2000 και 2001 (εφόσον είναι μαθητές-τριες Α’ Λυκείου).

Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑΛ τις 164 απουσίες αντίστοιχα και να διαθέτουν αθλητικό δελτίο σε ισχύ της Ε.Ο.Π.

Στους αγώνες μετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

  1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα.

Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

α ́ Επώνυμο
β ́ Όνομα
γ ́ Όνομα πατέρα
δ ́ Όνομα μητέρας
ε ́ Ημερομηνία και έτος γεννήσεως
στ ́ Αριθμός μητρώου μαθητή
ζ Τάξη που φοιτά

Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή/τριας).
Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :

β) Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή.
γ) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή (μόνο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου).
δ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες ( υπόδειγμα 9).

Δελτίο αθλητή/τριας από την Ε.Ο.Π.

Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες πρέπει να κατέχουν έγκυρο δελτίο της Ε.Ο.Π το οποίο έχει θέση ιατρικής βεβαίωσης και θα επιδεικνύεται με την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του αγώνα.

  1. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή/τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Δ/ντη του σχολείου. Επίσης θα αναγράφεται το αγώνισμα (Δρόμος,Χρονόμετρο,) στο οποίο θα συμμετέχει ο/η μαθητής /τρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας Λυκείων σε μαθητές/τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών-τριών θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 08/4/2015 και ώρα 12:00 στην Ε.Ο.Π: email www.hellenic-cycling.gr, Τηλέφωνο :210 -6859788 Fax:210- 6859739.

H E.Ο.Π. στη συνέχεια θα αποστείλει άμεσα τις τελικές καταστάσεις στις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α και στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Μη αποστολή συμμετοχής μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Οι μαθητές-τριες θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα του δρόμου,(αντοχής και χρονομέτρου) , ΜΤΒ(cross country xco), σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας .

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία φάση και κάθε μαθητής –τρια μπορεί να συμμετέχει σε ένα αγώνισμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ

Α) 11:00 Ατομική Χρονομέτρηση απόστασης 15χλμ για τους μαθητές και 10 χλμ για τις μαθήτριες(στην ίδια διαδρομή).
Β) 13:00 Αγώνας αντοχής απόστασης 100χλμ για τους μαθητές και 60 χλμ για τις μαθήτριες.

Στοιχεία της διαδρομής καθώς και του υψομετρικού μπορείτε να βρείτε: https://www.strava.com/activities/517667846

 

ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
11:00 Αγώνισμα κρός κάντρυ Ολυμπιακής μορφής (cross country xco) για μαθητές και μαθήτριες.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β ́/22-1- 2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ε.Ο.Π, με βάση το Διεθνή κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας για κάθε αγώνισμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα ακολουθήσουν προκηρύξεις με περισσότερες λεπτομέρειες από τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν της μετακινούμενους. Τα έξοδα της διοργάνωσης βαρύνουν την Ε.Ο.Π.

 

Πηγή esos.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button