Με την παραλαβή του πρώτου εθυμοτιπικού αναμνηστικού νομίσματος του Δήμου μας συνέπεσε και η επίσκεψη του φίλου τ.Υπουργού. Ήταν κατά συνέπεια και ο πρώτος που θα το τοποθέτηση στα πολλά και σημαντικά του αναμνηστικά ενθύμια.