Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Παγγαίου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Παγγαίου.
Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν οι ενέργειες επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων που αποβλέπουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Παγγαίου.