ΘΑΣΟΣΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη

απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Περί έγκρισης ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (1η αναμόρφωση οικ.

έτους 2017).

2) Περί έγκρισης ή μη της απόφασης του ΔΣ του νπδδ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ (1η αναμόρφωση οικ.

έτους 2017).

3) Περί δέσμευσης πιστώσεων (απόφαση αναλήψεων υποχρεώσεων) αρμοδιότητας

δημοτικού συμβουλίου.

4) “Περί κάλυψης των εξόδων μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα του Δημάρχου,

μαθητών και καθηγητών προκειμένου να παραλάβουν βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση

Λογοτεχνών ”

5) «Περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

προκειμένου να αντικατασταθούν φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες με νεότερα τύπου LED,

στο πλαίσιο προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων».

6) ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚ ΕΤΟΥΣ

2017, ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΑΣΟΥ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002939 ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ 2014-2020»

7) Περί αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και εξουσιοδότησης

του δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης σχετικά με την ένταξη του δήμου Θάσου στο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και συγκεκριμένα

στον Άξονα Προτεραιότητας 4» (Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα).

8) Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗ 2014-2020», στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ», με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ

/ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» για την ένταξη της πράξης

«ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

9) Περί σύστασης εκτιμητικής επιτροπής για διερεύνηση ανταλλαγής ακινήτου στην

Καλλιράχη Θάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και κοινοτικού

κώδικα (Ν. 3463/06).

10) ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

11) Περί συγκρότησης επιτροπής για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών

πράξεων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

12) Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Εσωτερικό

δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού-Πευκαρίου¨

13) Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

¨Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ποτού Δήμου Θάσου¨

14) Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Βελτίωση-

Ασφαλτόστωση οδού Λιμεναρίων-Κάστρου¨

15) Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Δίκτυο

ύδρευσης Σκάλας Παναγίας-Σκάλας Ποταμιάς Θάσου¨ ¨

16) Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

¨Δίκτυο ύδρευσης Λιμένα Θάσου ¨

17) Περί έγκρισης ή μη του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου

‘’Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης

επισκεπτών στην περιοχή ‘’Ατσπάς’’ της Τ.Κ. Μαριών’’

18) Περί έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου ¨Εσωτερικό

δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων- Καλυβίων¨ Δήμου Θάσου¨της πράξης (357410)

¨Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού-Λιμεναρίων Θάσου-Δίκτυα Αποχέτευσης

19) Περί συναίνεσης ή μη για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων

στα Δημοτικά Δάση.

20) Περί έγκρισης επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

21) Περί έγκρισης της αριθμ. 155/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπόθεση

των κ. Μπάτση Αννίτα και Γεωργακάκη Ροδιά άρση απαλλοτρίωσης)

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button