ΘΑΣΟΣΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Tακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. Θάσου , την Τρίτη 28-2-2017 και ώρα 13:00 μ.μ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό  Σύμβουλο Θάσου

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την

Τρίτη 28-2-2017 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου

Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης:

1) Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθμ. 23/2017 απόφασης της Οικονομικής

Επιτροπής (3η αναμόρφωση οικ. έτους 2017).

2) Περί έγκρισης ή μη της 20/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής(έκθεσης

Δ' τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού).

3) Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού

δικαίου για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» κωδικός ΟΠΣ

5002939»

4) Περί έγκρισης ή μη καταβολής αποζημίωσης χρήσης για τα ακίνητα που

στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Θάσου.

5) Περί έγκρισης ή μη καταβολής αποζημίωσης χρήσης για το ακίνητο που

στεγάζεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Δήμου Θάσου .

6) Περί έγκρισης ή μη καταβολής αποζημίωσης χρήσης για το εδαφοτεμάχιο που

χρησιμοποιείται ως παρκινγκ για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου Θάσου.

7) ΠΕΡΙ «ΕΓΚΡΙΣΗΣ Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2017»

8) Περί έγκρισης της αριθμ. 8/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ (δωρεάν

παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων για υφιστάμενες πηγές).

9) Περί εξέτασης αίτησης για διαγραφή και επαναβεβαίωση στο σωστό

(Βογιατζόγλου Νικολάου).

10) Περί έγκρισης της αριθμ. 19/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (

γνωμοδότηση για την ενοικίαση δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή

Τούμπα της ΔΚ Πρίνου)

11) Περί έγκρισης της αριθμ. 20/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(

γνωμοδότηση για την άδεια διέλευσης ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης από

δημοτική δασική έκταση της Τ.Κ. Παναγίας)

12) Περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας Δ. Ν. Χαριτόπουλος Α.Ε.

13) Περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.

14) Περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας Ι ΚΑΙ Χ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

15) Περί εξέτασης αίτησης της ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΒΕ’’

16) Περί έγκρισης της αριθμ. 23/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο στην περιοχή "Δασάκι"

Σκάλας Πρίνου που φέρεται ως ιδιοκτησία της Ευαγγέλου Αθανασίας)

17) Περί έγκρισης της αριθμ. 24/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής‘’Περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο στην περιοχή

"Δασάκι" Σκάλας Πρίνου που φέρεται ως ιδιοκτησία των Ευαγγέλου Αθανασίας

και Μερέση Ιωάννη – Στυλιανού’’

18) Περί έγκρισης της αριθμ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής’Περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο στο ΟΤ 82 του

ρυμοτομικού σχεδίου προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Λιμένα Θάσου

φερόμενων ιδιοκτητών κατά ποσοστό Σεχίδη Θεόφιλου και Σεχίδου Γυμνοπούλου

Ελένης’’

19) Περί πρότασης για τον καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου (σε ιδιωτικούς ή δημοτικούς χώρους) για το έτος 2017,καθώς και του

ύψους του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση από τον οικείο

Περιφερειάρχη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.4264/2014.

20) Περί εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας Δήμου

Θάσου

21) Περί εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Δημοτικού Σχολείου Ραχωνίου Δήμου Θάσου

22) Περί εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Δημοτικού Σχολείου Πρίνου Δήμου Θάσου

23) Περί εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Σχολικής Επιτροπής Δήμου Θάσου

24) Περί εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Δημοτικού Σχολείου Μαριών Δήμου Θάσου

25) Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 13/2017 απόφασης του ΔΣ του νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

26) Περί αιτήματος του Δήμου Θάσου για παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ακινήτου

εμβαδού 24.050,00 για κοινωφελή σκοπό.

27) Περί έγκρισης τροποποίησης , επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εγχειριδίου

Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Θάσου για τη Διαχείριση και υλοποίηση

χρηματοδοτούμενων πράξεων στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ

28) Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

‘’Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού-Πευκαρίου’’

29) Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

‘’Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού’’

30) Περί αγοράς των τόμων του Αρχείου της εφημερίδας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» Καβάλας

(1945-2016) 15.000 € συν ΦΠΑ.

31) Περί συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες-περιοδικά- ηλεκτρονικά μέσα για το

έτος 2017.

32) Περί εξειδίκευσης δαπανών για τον εορτασμό της 25 ης Μαρτίου 2017

33) Περί έγκρισης πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική

περίοδο 2017.

34) Περί έγκρισης ή μη της απόφασης του νπδδ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ (2η αναμόρφωση οικ.

έτους 2017).

35) Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

36) Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2017 για αντιμετώπιση

εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

37) Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ. έτους 2017

21-2-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΙΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button