Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Καβάλας.