Στο ίδιο έργο θεατές…

Κυκλοφοριακό χάος στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας το μεσημέρι της Δευτέρας

Ερυθρού Σταυρού σε ώρα αιχμής (13:00 )

Τελικά βάλαμε την Καβάλα σε κίνηση.