Ξεκινούν οι εργασίες στο Βερούλειο γήπεδο

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαϊου και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων,

στο Δημαρχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017

2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017

3. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», ψήφιση πίστωσης κλπ.

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017

5. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και

την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Δοϊράνης & Ύδρας και τμήματος της οδού Ελ.

Βενιζέλου (από την συμβολή της με οδό Ιωνος Δραγούμη και μέχρι την συμβολή της με την

οδό Δοϊράνης) για τις ανάγκες αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην οδό ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στις

κάθετες οδούς προκειμένου να λειτουργήσει ως πεζόδρομος στο πλαίσιο διεξαγωγής

εκδηλώσεων (π.χ. Λευκή Νύχτα, Αλφαβητοπαρέλαση κ.α.

6. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας πεζών επί του πεζοδρομίου της Περιμετρικής οδού στο

τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου έως τη διασταύρωση του Σανατορίου στο πλαίσιο

κατασκευής του έργου ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΄΄ που υλοποιείται από την ανάδοχη κοινοπραξία

ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε.- Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε. για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», του

Δήμου Καβάλας εργολαβία του αναδόχου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης

Δήμου Καβάλας έτους 2016»

9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-

βελτιώσεις εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δ΄. Καβάλας»

10. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί

Αναστολή λειτουργίας του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Καβάλας

11. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων

12. Έγκριση της με αριθμό 98/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 3η αναμόρφωση

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

13. Έγκριση της με αριθμό 125/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 4η αναμόρφωση

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

14. Έγκριση της 77/2017 Απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική κοινωνική αλληλεγγύη –

προσχολική αγωγή, που αφορά στην «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017»

15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και

των Νομικών του Προσώπων από τις 01-08- 2017 έως και τις 31-07- 2018

16. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για της αρδευτική περίοδο έτους 2017

17. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας

Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΚΑΒΑΛΑΣ» και ορισμός μελών με τους

αναπληρωτές τους στην επιτροπή παρακολούθησης

18. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων

19. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων

20. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων

21. Εκμίσθωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

22. Εκμίσθωση ή μη του κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα

για την διοργάνωση παγκόσμιου φεστιβάλ αθλητικού χορού από την σχολή χορού BEST

DANCE KAVALA

23. Παράταση της μίσθωσης του ιδιωτικού ακινήτου πρώην κινηματογράφου OSCAR από

τον Δήμο Καβάλας

24. Γνωμοδότηση επί αίτησης παραχώρηση κατά χρήση σύμφωνα με το Ν.4061/12

25. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής

26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

27. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 6.881,60 € στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

28. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 3.142,17 € στην εταιρεία «Κ.

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ-Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-Α. ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ Ο.Ε.

29. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 75,00 € στον ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ

30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής

31. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν

32. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν

33. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του δημότη , κ. Νότα Κοσμά, από τακτικό μέλος του Δ.Σ.

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και

αντικατάστασής του

34. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου , κ. Μουριάδη Θεόδωρου, από

τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας

«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασής του

35. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 2/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών και Αμφισβητήσεων

36. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον.

έτους 2017

37. Ορισμός δύο μελών, για συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου

Καβάλας

38. Τροποποίηση της υπ' αριθ 387/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς

την αντικατάσταση μέλους και αναπλήρωση αυτού, και εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής

Επίλυσης Διαφορών Καθαριότητας Δήμου Καβάλας

39. Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζατζάρη Θεοδώρου,

στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Οι Νέες

Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, safe Athens 2017», στις 28-30

Ιουνίου 2017

40. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να συμμετέχει

στο «1ο Διεθνές Εργαστήριο του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού», που διοργανώνει ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Α.Μ.Θ.,

στις 26 Απριλίου 2017

41. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών

Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη

Δημοσθένη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει και να παρουσιάσει τις Στρατηγικές

Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης μας, στο Εργαστήριο για τις στρατηγικές τις Βιώσιμης

Αστικής Ανάπτυξης, στις 1-2 Ιουνίου 2017

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Η Θάσος μετράει τις «πληγές» της

Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα Αρκετά σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νησί της ...