ΚΑΒΑΛΑΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκινούν οι εργασίες στο Βερούλειο γήπεδο

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαϊου και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων,

στο Δημαρχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017

2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017

3. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», ψήφιση πίστωσης κλπ.

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017

5. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και

την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Δοϊράνης & Ύδρας και τμήματος της οδού Ελ.

Βενιζέλου (από την συμβολή της με οδό Ιωνος Δραγούμη και μέχρι την συμβολή της με την

οδό Δοϊράνης) για τις ανάγκες αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην οδό ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στις

κάθετες οδούς προκειμένου να λειτουργήσει ως πεζόδρομος στο πλαίσιο διεξαγωγής

εκδηλώσεων (π.χ. Λευκή Νύχτα, Αλφαβητοπαρέλαση κ.α.

6. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας πεζών επί του πεζοδρομίου της Περιμετρικής οδού στο

τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου έως τη διασταύρωση του Σανατορίου στο πλαίσιο

κατασκευής του έργου ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΄΄ που υλοποιείται από την ανάδοχη κοινοπραξία

ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε.- Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε. για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας

7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», του

Δήμου Καβάλας εργολαβία του αναδόχου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης

Δήμου Καβάλας έτους 2016»

9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-

βελτιώσεις εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δ΄. Καβάλας»

10. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 87/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί

Αναστολή λειτουργίας του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Καβάλας

11. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων

12. Έγκριση της με αριθμό 98/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 3η αναμόρφωση

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

13. Έγκριση της με αριθμό 125/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 4η αναμόρφωση

προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

14. Έγκριση της 77/2017 Απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική κοινωνική αλληλεγγύη –

προσχολική αγωγή, που αφορά στην «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017»

15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και

των Νομικών του Προσώπων από τις 01-08- 2017 έως και τις 31-07- 2018

16. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για της αρδευτική περίοδο έτους 2017

17. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας

Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΚΑΒΑΛΑΣ» και ορισμός μελών με τους

αναπληρωτές τους στην επιτροπή παρακολούθησης

18. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων

19. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων

20. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων

21. Εκμίσθωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σταδίου ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

22. Εκμίσθωση ή μη του κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα

για την διοργάνωση παγκόσμιου φεστιβάλ αθλητικού χορού από την σχολή χορού BEST

DANCE KAVALA

23. Παράταση της μίσθωσης του ιδιωτικού ακινήτου πρώην κινηματογράφου OSCAR από

τον Δήμο Καβάλας

24. Γνωμοδότηση επί αίτησης παραχώρηση κατά χρήση σύμφωνα με το Ν.4061/12

25. Διαγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παραγραφής

26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

27. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 6.881,60 € στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ

28. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 3.142,17 € στην εταιρεία «Κ.

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ-Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-Α. ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ Ο.Ε.

29. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 75,00 € στον ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ

30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής

31. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν

32. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν

33. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του δημότη , κ. Νότα Κοσμά, από τακτικό μέλος του Δ.Σ.

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και

αντικατάστασής του

34. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου , κ. Μουριάδη Θεόδωρου, από

τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας

«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και αντικατάστασής του

35. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 2/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών και Αμφισβητήσεων

36. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον.

έτους 2017

37. Ορισμός δύο μελών, για συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου

Καβάλας

38. Τροποποίηση της υπ' αριθ 387/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς

την αντικατάσταση μέλους και αναπλήρωση αυτού, και εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής

Επίλυσης Διαφορών Καθαριότητας Δήμου Καβάλας

39. Έγκριση μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζατζάρη Θεοδώρου,

στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Οι Νέες

Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, safe Athens 2017», στις 28-30

Ιουνίου 2017

40. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να συμμετέχει

στο «1ο Διεθνές Εργαστήριο του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού», που διοργανώνει ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Α.Μ.Θ.,

στις 26 Απριλίου 2017

41. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών

Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη

Δημοσθένη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει και να παρουσιάσει τις Στρατηγικές

Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης μας, στο Εργαστήριο για τις στρατηγικές τις Βιώσιμης

Αστικής Ανάπτυξης, στις 1-2 Ιουνίου 2017

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button