Σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου, υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέστου και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας, για το έργο “Εργασίες κατασκευής -συντήρησης περιφερειακής οδού Χρυσούπολης – Κεραμωτής Δήμου Νέστου”» προϋπολογισμού: 600.000,00 Ευρώ.
Το παραπάνω έργο αποτελεί μία σοβαρή παρέμβαση όπου μετά την ολοκλήρωση του θα δημιουργήσει μια νέα σύγχρονη περιμετρική οδό, η οποία θα βελτιώσει αισθητά την ασφάλεια της κυκλοφορίας κυρίως των βαρέων οχημάτων.
Η προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Νέστου συνεχίζεται